Психолого-педагогічна концепція ліцею
"Розвиток особистості та якісна освіта в умовах психолого-педагогічного комфорту"

Професійний стандарт

керівника (директора) закладу загальної середньої освіти

Професійний стандарт

практичного
психолога

Професійний стандарт

вчителя закладу загальної середньої освіти

а) психолого-педагогічні напрямки:

 • робота над обласним проєктом  “Освітні стратегії соціалізації особистості  громадянського суспільства” I етап;
 • формування інноваційної особистості через роботу над шкільною проблемою «Формування соціально адаптованої особистості учня в сучасному освітньому просторі»;
 • робота на V корегувальному  етапі дослідно-експериментальної роботи за темою: «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • реалізація місії ліцею „Формувати конкурентноздатну особистість з чітко вираженим почуттям патріотизму, високою екологічною культурою, творчими здібностями, які забезпечать життєве самовизначення і успіх”;
 • психолого-педагогічний супровід розвитку особистості в навчально-виховному процесі.

б) дидактичні напрямки :

 • впровадження медіаосвітніх технологій у начально-виховний процес;
 • створення умов для вільного розвитку і саморозвитку учня, підвищення педмайстерності вчителя;
 • удосконалення умов кожному учню для розвитку особистості, успішного навчання, максимальної реалізації;
 • вивчення досвіду роботи з проблеми, широке впровадження методів наукового дослідження, робота над проблемою області;
 • робота вчителів-предметників по рівневій системі в умовах ліцею;
 • реалізація програм загальноосвітньої школи з доповненням, авторською доробкою – вдосконалення розподілу годин предметів шкільного компоненту за 2 профілями: математичний та філологічний;
 • удосконалення форм і методів навчання, впровадження нових освітніх технологій, ІКТ;

в) забезпечення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, дій, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності вчителя;

г) участь ліцеїстів: 7-11 класи у предметних олімпіадах, конкурсах, оглядах, у роботі Малої Академії Наук України, наукового товариства учнів “Світанок”, турнірах ерудитів, Інтернет-конкурсах та олімпіадах.

 • методичний фестиваль “Методика вирішує все” – постійно діюча методична форма роботи;
 • експериментальна робота вчителів та викладачів вузів, впровадження нових педагогічних технологій, технології життєтворчості;
 • НМК:
філологічна (зар.л-ра, укр. мова та л-ра),
природничо-математичних дисциплін  (фізика,   хімія, математика, інформатика, біологія),
історико-географічна  (історія, географія),
іноземних мов (англійська мова,  німецька мова),
методичні об’єднання: оздоровчо-трудових та художньо-естетичних дисциплін, учителів початкових класів та класних керівників 1-11 класів;
 • школи становлення і удосконалення педагогічної майстерності: “Молодий вчитель”, “Педагогічний пошук”;
 • психолого-педагогічний семінар і розробка програм індивідуального розвитку і саморозвитку   на кожного ліцеїста; відпрацювання технологій, що розвивають особистість;
 • семінари, оперативки, наради, методична рада, педагогічна рада, творча група, шкільний парламент;
 • відкриті уроки, Школа корпоративного навчання, конкурси, огляди, конференції, педагогічні читання, круглі столи, тренінги, педагогічні ярмарки, захист портфоліо, конкурс “Учитель року”, „Класний керівник року”, „Молодий учитель”, “Кращий сайт педагога”, “Кращий сайт методичного об’єднання”;
 • наукове товариство “Світанок”, етнографічний музей “Берегиня”;
 • ліцей – опорний заклад в районі з питань організації роботи з обдарованими дітьми та впровадження ІКТ