Міжнародне співробітництво як напрям діяльності закладу загальної середньої освіти

Залучення закладів загальної середньої освіти до міжнародного співробітництва
Залучення закладів загальної середньої освіти до міжнародного співробітництва — важливий крок до європейської та світової інтеграції України, розвитку демократичного суспільства. Як налагодити ефективну взаємодію з представниками інших країн, що забезпечить формування нового покоління, здатного успішно реалізувати свій потенціал у світовій спільноті?
Забезпечити інтеграцію національної системи освіти в міжнародний освітній простір можна завдяки налагодженню ефективного міжнародного співробітництва. Пріоритетним завданням діяльності Криворізького ліцею №127 є формування сучасної полікультурної особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, готової до інтеграції у світовий культурний простір. Саме тому адміністрація і педагогічний колектив закладу особ­ливу увагу приділяють налагодженню міжнародного співробітництва, перебувають у постійному пошуку ефективних способів і засобів його розвитку. Діяльність ліцею щодо реалізації міжнародного співробітництва охоплює такі напрями:
 • укладання договорів з освітніми закладами європейських країн;
 • вивчення досвіду зарубіжних колег із модернізації освітнього процесу;
 • участь у програмах, проєктах, акціях, конференціях, форумах разом із зарубіжними навчальними закладами;
 • участь у програмах партнерських обмінів між українськими та європейськими закладами освіти;
 • участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах разом із зарубіжними навчальними закладами;
 • участь у проєктах і програмах міжнародних організацій;
 • організація позакласної діяльності.
  Ми заохочуємо вчителів до співпраці з міжнародними і всеукраїнськими освітянськими організаціями, допомагаємо здобувачам освіти знайти контакти і налагодити спілкування з однолітками із зарубіжних навчальних закладів, ознайомлюємо із діяльністю міжнародних організацій ООН, ЮНЕСКО, ПАШ ЮНЕСКО, UNIСEF. Ліцеїсти із задоволенням беруть активну участь у різних заходах із нагоди святкування знаменних дат міжнародного рівня. Прагнення адміністрації та педагогічного колективу зміцнити співробітництво із зарубіжними освітніми закладами, міжнародними громадськими організаціями підвищує ефективність освітнього процесу в закладі.
 • Особливості організації міжнародного співробітництва
  В організації та створенні умов для розвитку міжнародного співробітництва ліцею важливу роль відіграють адміністрація, методичне об’єднання вчителів іноземної мови та євроклуб «Єдність».
  Адміністрація ліцею координує діяльність із міжнародного співробітництва, а саме: здійснює пошук зарубіжних освітніх закладів-партнерів; укладає договори (угоди) про співпрацю із закордонними освітніми закладами і міжнародними громадськими організаціями; забезпечує стажування вчителів, лінгвістичну та краєзнавчу практику для здобувачів освіти; організовує проведення заходів; спрямовує роботу методичного об’єднання вчителів іноземної мови.
  Методичне об’єднання вчителів іноземної мови здійснює супровід міжнародного співробітництва, зокрема його члени виступають перекладачами під час переговорів із зарубіжними партнерами. Разом із учнями вчителі іноземної мови здійснюють наступну діяльність:
 • налагоджують Інтернет-листування, online-спілкування з учнями й учителями європейських освітніх закладів;
 • залучають ліцеїстів до участі в міжнародних проєктах, конкурсах, фестивалях;
 • беруть участь у міжнародних конференціях;
 • організовують роботу мовних таборів.
  Діяльність євроклубу «Єдність» спрямована на налагодження спілкування з представниками інших країн, вивчення їхньої історії, культури, традицій, а у підсумку — на інтеграцію освітнього закладу до європейського освітнього простору. Взаємини з іноземними партнерами члени клубу розвивають завдяки участі у таких заходах, як:
 • лекції, семінари, конференції з питань міжнародного співробітництва;
 • години спілкування, конкурси, вікторини для учнів;
 • круглі столи;
 • участь у проведенні тижня Європи та тижня іноземної мови;
 • участь міжнародних проєктах, програмах і конкурсах.
 • Партнерство із зарубіжними освітніми закладами
  Для налагодження партнерства із зарубіжними навчальними закладами ми беремо участь у конкурсах, долучаємось до участі у проєктах міжнародного рівня разом із українськими та зарубіжними освітніми закладами. У 2017 році підписано угоду про співробітництво з Агенцією STUDENTWAYЮ. Під час online-спілкування з педагогами та учнями інших країн: обговорюються різні явища культурного життя; відбувається обмін освітнім досвідом.
  Співпраця з міжнародними громадськими організаціями
  Світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 країнах і територіях світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя, є ЮНІСЕФ. До вирішення дитячих проблем ЮНІСЕФ залучає найширше коло тих, хто може і повинен подбати про майбутнє нових поколінь, активно співпрацюючи з урядами і науковими установами, бізнесом і громадськими організаціями, лікарнями і навчальними закладами, інформуючи про проблеми дітей, пропонуючи перевірені й ефективні рішення, стимулюючи законодавчі зміни.
  У 2017 році учні Криворізького ліцею №127 долучилися до проєкту ЮНІСЕФ “Найбільший урок у світі” (World`s Largest Lesson).
  Кіноклуб з прав людини «New generation» («Закон і порядок») створено в КЛ №127 у рамках проєкту “Кампанія за права людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA”, що здійснюється за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні (також Фонду НЕД та Посольства Королівства Нідерланди)
  Запрошуємо на сайт кіноклубу
  Співпраця з Корпусом Миру Сполучених Штатів Америки
  З листопада 2018 року в закладі працює Холлі Фургасон – волонтер Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки в Україні. За цей час вона стала невід’ємною частиною шкільного життя. Адже поряд із нею кожен учитель та школяр намагається якнайшвидше подолати мовний бар’єр, дізнатися, чим українська освіта та культура різняться від американської.
  Корпус Миру США при посольстві США висловлює подяку КЛ № 127
  Реєстраційна карта проєкту №2017-02
  Меморандум про співпрацю
  Корпус Миру США в Україні