Місія Криворізького ліцею №127 з виховної роботи:

формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще власне життя і життя своєї країни.

 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту здобувачів освіти та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проєктів соціального та благодійного напрямів.
 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності дітей і підлітків.
 • Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ самоефективності; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху
 • Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.
 • Виховання правової культури та профілактика правопорушень.
 • Пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.
 • Національно-патріотичне виховання.
 • Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.
 • Культурологічне виховання.
 • Організація позаурочної діяльності учнів через гурткову, секційну, факультативну, дослідницьку та науково-пошукову діяльність.
 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
 • розвиток активності ліценїстів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позпшкільній діяльності;
 • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проєктах;
 • соціальну захищеність і підтримку здобувачів освіти;
 • співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;
 • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед учнівської молоді;
 • концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.