Перспективний план атестації керівних кадрів Криворізької гімназії №127 на 2017-2022 роки

Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками КГ №127 на 2019-2024 роки

Графік і тематика засідань атестаційної комісії Криворізької гімназії №127 у 2020 році

Про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників КГ №127 у 2020 н.р.

Про затвердження списків педагогічних працівників Криворізької гімназії №127, що атестуються у 2020 році

План роботи атестаційної комісії Криворізької гімназії №127 у 2019/2020 н.р.

Список педагогічних працівників Криворізької гімназії №127 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, що атестуються в 2020 році

Про проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста Кривого Рогу в 2020 році

Про склад атестаційної комісії ІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів,
інших педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної
освіти району в 2019/2020 навчальному році

Довідкова інформація

Атестація: крок за кроком

Атестація керівних кадрів

Е-Атестацiя(smoll).pptx (1,1М) 
Електронна атестація педагогічних працівників.zip (16,1М) 
Інструкція для спеціалістів з кадрових питань (Е-атестація).zip (13,3М) 
Концепцiя.doc (57К) 
Наказ_№351.doc (69К) 
Наказ_е-атестацiя.doc (83К) 
№242 РВО Електронна атестація.doc (78К) 

Нормативна база

  • Закон України “Про освіту”  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
  • Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України  від 06.10.2010 №930  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 №1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників і порядку їх присвоєння” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF