Перелік документів з охорони праці, які повинні бути в закладі освіти

Закон України “Про охорону праці”

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

ПОРЯДОК  розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 

ПОРЯДОК розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру 

КЛАСИФІКАТОР розподілу травм за ступенем тяжкості

Положення про порядок розслідування нещасних випадків,що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

• журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці з працівниками;
• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці з працівниками;
• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями та вихованцями під час проведення позаурочних заходів;
• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями та вихованцями в навчальних кабінетах та приміщеннях підвищеного ризику;
• (біології, хімії, фізики, інформатики, допризовної підготовки, навчальних майстернях, спортивному залі та майданчику);
• журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві з працюючими;
• журнал реєстрації нещасних випадків під час навчально-виховного процесу з учнями та вихованцями;
• журнал обліку та видачі інструкцій з охорони праці;
• журнал адміністративно-громадського контролю за охороною праці;
• акти розслідування нещасних випадків на виробництві за формою Н-1, Н-5;
• акти розслідування нещасних випадків під час навчально-виховного процесу з учнями та вихованцями за формою Н-Н;
• матеріали проведення атестації посадових осіб з охорони праці, безпеки життєдіяльності

3. Наказ про організацію охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі.

4. Наказ про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі на календарний рік.

5. Колективний договір з розділом «Охорона праці».

6. Акт готовності навчального закладу до нового навчального року.

7. Акт заміру опору ізоляції електромереж споживачів.

8. Посадові інструкції з охорони праці.

9. Інструкції з охорони праці на робочих місцях.

10. Санітарно-технічний паспорт навчального закладу.

11. Матеріали розслідування травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру.

Перелік нормативних документів з охорони праці

Наказ МОН від 07.10.2013 №1365 “Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах”

Нормативно-правова база щодо запобігання травматизму та нещасним випадкам
В допомогу HR-спеціалісту
Зразки інструкцій з охорони праці і безпеки життєдіяльності
Нормативні документи для організації харчування у школі
Документація по пожежній безпеці
Експлуатаційні інструкції на електрообладнання школи
Інструкції з безпеки життєдіяльності
Застережливі знаки
Зразок білетів для перевірки знань з ОП
Пошукова система законодавства з охорони праці

Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, в загальноосвітніх навчальних закладах безпеки життєдіяльності. Методичні матеріали

Положення Про проходження медичного огляду

Про огляд-конкурс з охорони праці в КЛ № 127