Звіти перед батьками та громадськістю

Розпорядження Криворізького міського голови №200-р від 24.10.2016 “Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах”

Наказ УОН №333 від 31.10.2016 “Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб”

Наказ УОН №346 від 19.10.2017 “Про прозорість та відкритість закладів освіти”

Впровадження головних принципів державно-громадської моделі управління у діяльність закладу загальної середньої освіти

Основна мета

Коли світ швидко та кардинально змінюється у соціальній, політичній,   економічній та культурній сферах діяльності, виникає потреба у пошуку нових підходів і методів до організації освітнього процесу, перетворення жорсткого управління на гнучке та мобільне, що створює умови для подальшого успішного розвитку закладу освіти.

Основна проблема

Освітня галузь в Україні реформується і це  зумовило необхідність модернізації системи державного управління освітою,  спрямування її на забезпечення   всебічного поліпшення якості освіти, впровадження технологій систематичного оцінювання та прогнозування розвитку системи освіти та формування ефективних механізмів державно – громадського управління освітою. Діяльність керівників закладів ЗСО має бути направлена на пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління освітою, які мають утверджуватися як державно – громадські та орієнтувати освітні процеси на постійний розвиток. При цьому важливо передбачити органічне поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням, що розширюватиме управлінські можливості громадської думки.

Мета

Розкрити основні аспекти  практичної взаємодії школи та громадського управління  інноваційним розвитком  закладу освіти.

Завдання

Дати оцінку стану роботи школи щодо створення моделі державно-громадського управління  закладом освіти,  визначити шляхи розвитку інноваційної школи. Підвищення ролі  органів державно – громадського управління освітнім закладом, висвітлення  теоретичного та практичного досвіду , який є  важливим для розбудови державно-громадської системи управління освітою в ЗЗСО.

Проблема, яку потрібно вирішити

Практика багатьох ЗЗСО  свідчить про наявність значної кількості  шкіл, що переймаються ідеєю  покращення державно – громадського управління закладом освіти. Однак в їх діяльності ще не знайшли достатньої розробки та висвітлення питання державно-громадського управління загальною середньою освітою в школі, розробки моделі та визначення механізмів управління загальною середньою освітою на державно-громадських засадах з урахуванням сучасних законодавчих та нормативних актів з питань освіти в Україні. Необхідне обговорення з цього питання та розповсюдження позитивного досвіду тих шкіл України, які вже вирішують такі задачі.