Публічною інформацією – є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Архів

Звіт директора КГ №127 перед громадськістю

Добровільні батьківські внески

Прозорість та інформаційна відкритість діяльності КГ №127

(Закон України “Про освіту”. Стаття 30)

Ліцензія

Свідоцтво про атестацію закладу

Відомості з єдиного державного реєстру – сторінка 1

Відомості з єдиного рержавного реєстру – сторінка 2

Статут КГ №127

Обкладинка Статуту закладу з підписами

Довідка про взяття на облік платника податків

Довідка ЕДРПОУ – сторінка 1

Довідка ЕРДПОУ – сторінка 2

Свідоцтво про державну реєстрацію

Реєстраційна картка розпорядника-одержувача бюджетних коштів 
– сторінка 1

Реєстраційна картка розпорядника – одержувача бюджетних коштів
– сторінка 2

Виписка з ЕДРПОУ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – сторінка 1

Виписка з ЕДРПОУ юридичних осіб та фізичних осіб=підприємців – сторінка 2

Довідка про включення до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Використання бюджетних коштів