Публічною інформацією – є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Архів

Звіт директора КЛ №127 перед громадськістю

Гуманітарна допомога

Благодійна допомога

Штатний розклад КГ №127

Прозорість та інформаційна відкритість діяльності КГ №127

Довідка про взяття на облік платника податків

Довідка ЕДРПОУ – сторінка 1

Довідка ЕРДПОУ – сторінка 2

Свідоцтво про державну реєстрацію

Реєстраційна картка розпорядника-одержувача бюджетних коштів 
– сторінка 1

Реєстраційна картка розпорядника – одержувача бюджетних коштів
– сторінка 2

Виписка з ЕДРПОУ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – сторінка 1

Виписка з ЕДРПОУ юридичних осіб та фізичних осіб=підприємців – сторінка 2

Довідка про включення до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Використання бюджетних коштів