Творчість класного керівника

04 листопада 2019 року в Криворізькій гімназії №127 було проведено засідання педагогічної ради на тему: «Творчість класного керівника, вчителя: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів».

Метою зібрання стало: сприяння професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювання творчості класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.

Чому ця тема така актуальна сьогодні? Нині особливо важливою стала проблема набуття здобувачами освіти творчого самостійного досвіду. Суспільству потрібна інтелектуальна, соціально-компетентна особистість, здатна самокритично мислити, творчо діяти, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, неординарно вирішувати проблеми, створювати нове. Згідно Концепції Нової української школи педагогіка партнерства – одна із ключових компетентностей, яка ґрунтується на принципах: гуманізму; творчого підходу до розвитку кожної особистості, взаєморозуміння; співдії та підтримки, усвідомленої особистої відповідальності за результати, розподіленого лідерства; соціального партнерства.

Лише в процесі спільної роботи вчителя, здобувача освіти та батьків над осмисленням ситуації чи проблеми можна отримати якісно новий результат.

63bd9f4f1935ca9d21d1777ab647994c.th.jpg 659d38991e4be0117a32212332328928.th.jpg 83a7a7cffd01b49d929789ade45b9dd7.th.jpg ef046975af1416db2481875a186aff9b.th.jpg 7ee476696833f25f3f147b4282de3adc.th.jpg 1e421f5927e04e26d8e2206a56aab691.th.jpg faf2a3cbb3c8e8068a4476119f4a06d7.th.jpg a2a359b94405a685f883f79fccbc1806.th.jpg db566396cb89470a1dbc72b60ea5ebc2.th.jpg dd605beadbb036bbc3ed262b428d9f20.th.jpg 27b0aeb3224ae8660605527e234ebb37.th.jpg b5880ff867b54ff1011153e6d1e6f0e5.th.jpg da29db5599d1adebfd5add4e0ef3c261.th.jpg 9f0efb0e9cbcfdb416875fa776582b00.th.jpg